’Du kan ikke stoppe bølgerne, men du kan lære at surfe’

Jon Kabat-Zin

Om mindfulness

 

Begrebet Mindfulness kan oversættes til ’en måde at være til stede i verden på’ eller

’bevidst nærvær’.

 

Du lærer mindfulness gennem vejledte øvelser, hvor du lærer at bryde med de

automatiske, ofte begrænsende tanker og vaner, som kan være kilde til utilfredshed

og uhensigtsmæssige handlemønstre.

 

Mindfulness kan anvendes:

 

alment som personlig selvudvikling

som redskab til stresshåndtering og smertelindring

opmærksomheds- og koncentrationsfremmende i pædagogisk praksis

 

’Mindfulness er en måde at være til stede i verden på, hvor man er opmærksom på det,

der foregår i ens nuværende oplevelse med venlighed, indsigt og med en intention om

at skabe glæde.’ (Rotne og Rotne, 2011)

 

Mindfulness tager afsæt i buddistisk filosofi, men er uden det religiøse aspekt tilpasset vestlig neurovidenskablige forskning som ’en måde at være til stede i verden på’ med åbenhed, venlighed, tålmodighed, nysgerrighed, mod og udholdenhed.

 

Ordet ’mindfulness’ peger på sindets evne til at forholde sig opmærksomt og bevidst til sine oplevelser. Med accept af, hvad der opleves nu-og-her uden at vurdere og bedømme. Det handler om træning i at være til stede i nu’et frem for at lade sig fange af negative tanker fra fortiden eller bekymringer om fremtiden.

Hvilket ikke er det samme som at fornægte fortiden og ikke at turde se fremtiden i øjnene…

 

Mindfulness-meditation kan give dig:

ro i tanker og følelser

øget psykisk overskud

kreativ tænkning og flere perspektiver

reduktion af stress

energi til kroppen

større arbejds- og livsglæde

 

 

Jeg tilbyder:

  • individuel mindfulnesstræning i forbindelse med et stresshåndteringsforløb
  • ’8-ugers mindfulnessprogram’ til private, institutioner, og virksomheder
  • andre mindfulnessforløb efter aftale - herunder mindfulness for de ældste børnehavebørn samt børn i indskolingsklasser og grupper i SFO

 

 

Priser:

  • ’8-ugers mindfulnessprogram’ - (2 timer pr gang)

Hold med 10-12 deltagere á kr. 1.000,- kr.10.000,-

 

  • Ved andre mindfulnessforløb udarbejdes pris individuelt

 

Elmegaard Coaching • v. Birthe Elmegaard Bladt • Lysabildgade 56, Lysabild • 6470 Sydals • tlf. 23 25 12 43 • info@elmegaardcoaching.dk

 

INSTITUTIONER OG SKOLER

kompetenceløft i den konkrete hverdag

 

MEDARBEJDER ELLER PRIVAT

skab bedre balance i dit liv

 

Ring gerne og hør nærmere på 23 25 12 43