Mindfulness for børn

 

Mindfulness har i mange år været anvendt af voksne både som personlig udvikling

og øget velvære og har vist sig at være et effektivt stressforebyggende og –reducerende metode.

Interessen for også at anvende mindfulness til børn er i de seneste år steget mærkbart.

 

Forskningsresultater peger på, at daglig mindfulness-træning i få minutter med

enkle øvelser, der passer til børnenes alder, kan

 

  • øge opmærksomheden og koncentration
  • styrke børns jeg-opfattelse og impulskontrol
  • styrke deres kognitive funktioner
  • øge deres evne til at rumme ubehag og stressede situationer.

 

Det skaber større rubusthed for det enkelte barn og mere ro og nærvær i hele børnegruppen.

 

 

Mindfulness kan anvendes

som opmærksomheds- og koncentrationsfremmende pædagogisk praksis i forbindelse med den almindelige undervisning.

Den amerikanske psykolog, Ph.D. Daniel Goleman, der bl.a. er forfatter til bøgerne Følelsernes intelligens og Social intelligens, siger:

‘Jeg synes det er vigtigt at forstå at [børn og unge] kan lære at forbedre deres fokus, og at det gør dem bedre til at lære. Det virker som et logisk ‘næste skridt’ at tilføje til pensum. Dette skal naturligvis ske på en alderssvarende måde.’

Erfaringerne fra de daginstitutioner og skoler, hvor mindfulness er en del af hverdagen, viser, at børnene bliver roligere, mere opmærksomme og koncentrerede og lærer mere. Den internationale forskning understøtter disse observationer, og der er i disse år en stigende interesse for at undersøge, om de dokumenterede gavnlige virkninger af mindfulness-træning hos voksne, også gælder for børn.

 

 

Jeg tilbyder:

Mindfulness forløb for de ældste børn i børnehaven, indskolings- og specialklasser samt SFO-grupper.

Forløbene består af en kombination af vejrtræknings- og visualiseringsøvelser og lette yogaøvelser.

eller

et forløb med klangmassage, hvor malmskålenes blide toner og beroligende vibrationer har en meget afslappende virkning.

 

Pædagogen/læreren deltager altid. Vi kan også aftale forløb, hvor børn i en mindre gruppe deltager sammen med deres forældre..

Jeg arbejder ud fra et 8-ugers program med 1 session á 30-45 min., hvor pædagogen/læreren følger op og arbejder videre med

aftalte øvelser 5 min. dagligt.

 

 

Priser:

Mindfulness-forløb for ældste børnehavebørn, indskolings- og specialklasser samt SFOgrupper.

8-ugers program med 1 session pr. uge á 45 min. Kr. 3.600,-

Ved flere hold på samme institution/skole giver jeg 10% rabat pr. hold.

 

Elmegaard Coaching • v. Birthe Elmegaard Bladt • Lysabildgade 56, Lysabild • 6470 Sydals • tlf. 23 25 12 43 • info@elmegaardcoaching.dk

 

INSTITUTIONER OG SKOLER

kompetenceløft i den konkrete hverdag

 

MEDARBEJDER ELLER PRIVAT

skab bedre balance i dit liv

 

Ring gerne og hør nærmere på 23 25 12 43