SKOLEOMRÅDET, DAGTILBUD

OG DØGNINSTITUTIONER

Ønsker du som leder eller medarbejder at øge dine kompetencer til at indgå i anerkendende, udviklingsstøttende og inkluderende relationer?

 

Ved bevidst at anvende principperne i Marte Meo metoden, skaber du en bedre kontakt til såvel et barn/en borger som i din ledelse af en gruppe.

 

 

 

 

Klik her:

 

MEDARBEJDER ELLER PRIVATPERSON

Oplever du, at du har svært ved at overskue alt det du skal eller gerne vil? Føler du dig mere træt, trist eller irritabel end sædvanligt? Ønsker du at opnå større rubusthed i dit arbejds- og/eller dit privatliv?

 

Jeg kan tilbyde dig samtaler, øvelser og redskaber til at forebygge, håndtere og afhjælpe oplevelse af stressfyldte tilstande.

 

 

 

 

Klik her:

FORÆLDRE-

VEJLEDNING

Er dit barn i særlige udfordringer? Er det meget uroligt eller sensitivt og sårbart? Kommer det ofte i konflikter?

Har det svært ved at indgå i gode lege med andre børn? Har det indlærings-vanskeligheder? Har det svært ved at holde opmærksomheden fanget i længere tid?

 

Så tilbyder jeg screening af, hvad barnet allerede kan – og tilrettelægger derfra et individuelt træningsprogram præcist målrettet til dig og dit barn.

 

Klik her:

Velkommen til Elmegaard Coaching

Holger Drachmanns Gade 6 st., 6400 Sønderborg

Som Marte Meo-supervisor, stresscoach og motorikpædagog tilbyder jeg undervisning, vejledning og behandling

 

 

 

 

 

 

 

Min undervisning og vejledning har baggrund i høj faglighed og mangeårig bred praksiserfaring indenfor pædagogik, undervisning og ledelse.

 

Jeg tager udgangspunkt i det, det enkelte menneske allerede kan og gør og hjælper med at udvikle ud fra de ressourcer,

der allerede er til stede – hvor jeg lægger vægt på at gøre mere af det, der fungerer godt frem for at fokusere på fejl og mangler.

 

Det betyder, at den enkelte bliver løftet og får konkrete strategier til selv at arbejde videre med.

Det giver mere ro og balance, mere overskud, større trivsel og bedre livskvalitet.

 

Elmegaard Coaching • v. Birthe Elmegaard Bladt • Holger Drachmanns Gade 6 st., 6400 Sønderborg • tlf. 23 25 12 43 • info@elmegaardcoaching.dk

 

INSTITUTIONER OG SKOLER

kompetenceløft i den konkrete hverdag

 

MEDARBEJDER ELLER PRIVAT

skab bedre balance i dit liv

 

Ring gerne og hør nærmere på 23 25 12 43