Stress og coaching

 

Begrebet coach betød oprindeligt kusk, men er nu udviklet og anvendes mange steder både i erhvervslivet, inden for sporten og som personlig udvikling.

 

Begrebet stress betyder tryk eller pres.

Der er både positiv og negativ stress. Den gode, positive stress hjælper os til handle instinktivt og hurtigt i pludseligt opståede risikosituationer – og til at være i energifyldte tilstande, så vi løser opgaver i passende tempo.

Det er selvsagt de negative stresstilstande over længere tid, vi skal være opmærksomme på.

 

Stresscoaching er væsentlig forskellig fra den klassiske coaching, der handler om at forfølge drømme, ønsker og mål - og det kan skade mere end det gavner at anvende klassisk coaching til personer, der er stressede.

Svære problemstillinger - så som depression eller andre psykiske lidelser, traumer og fobier, svære familiemæssige problemer, misbrugsproblemer - kræver læge-, psykolog- eller psykiaterbehandling.

 

 

Føler du dig stresset?

Du bør ændre strategier, hvis du gennem nogen tid har oplevet, at du:

 

  • sover dårligt
  • har uro i kroppen
  • føler dig ’ved siden af dig selv’,
  • er glemsom
  • er mere irritabel
  • har lettere til tårer
  • er mere træt
  • har hjertebanken m.v.

 

Symptomerne kan skyldes mange andre årsager end stress, så hvis du har det dårligt fysisk eller psykisk, skal du kontakter din læge.

 

Du kan tage denne stresstest, som er udarbejdet af stressekspert, ph.d. og cand.polyt. Bjarne Toftegård. Her kan du også læse artikler og gode råd om stressforebyggelse, stresshåndtering, afhjælpning af stress og hvordan du kommer i gang med arbejdet igen.

 

 

Du er ikke alene…

 

10-12 % af den danske befolkning skønnes at være i så stressende livssituation, at det kræver hjælp, behandling og ændrede strategier, hvis ikke det skal få alvorlige konsekvenser.

Her kan stresscoaching være én af mulighederne.

 

Stresscoaching er – og skal være – andet end klassisk coaching. Ellers kan det gøre ondt værre. Klassisk coaching drejer sig om udviklingsstrategier og kommunikationsformer, der bidrager til, at du går efter drømme og mål og arbejder fremad mod eksempelvis at løse forskellige problemstillinger både personligt og arbejdsmæssigt eller fremme karrieremuligheder. Klassisk coaching peger frem mod noget mere …

Den stressramte har snarere brug for at minimere og sortere nogle af sine aktuelle opgaver, eller måske få hjælp til at få større overblik …

Det væsentligt i forhold til både psykisk og fysisk velbefindende at være opmærksom på forebygge oplevelse af længerevarende stresstilstande, at håndtere den stressfydte tilstand, man måtte opleve for dermed at kunne afhjælpe denne uønskede tilstand og få større overskud, ro og balance.

 

 

Jeg tilbyder hjælp til stresshåndtering.

 

 

 

 

 

Elmegaard Coaching • v. Birthe Elmegaard Bladt • Holger Drachmanns Gade 6 st., 6400 Sønderborg • tlf. 23 25 12 43 • info@elmegaardcoaching.dk

 

INSTITUTIONER OG SKOLER

kompetenceløft i den konkrete hverdag

 

MEDARBEJDER ELLER PRIVAT

skab bedre balance i dit liv

 

Ring gerne og hør nærmere på 23 25 12 43