Om Marte Meo-metoden

 

Marte Meo er en vejledningsmetode, der anvender korte videooptagelser af samspil i hverdagssituationer. Videosekvenserne analyseres, og der gives derefter enkle, konkrete handleanvisninger.

 

Ved gennemgang af analysen er der fokus på filmklip, der viser hvilke udviklingsstøttende elementer, der allerede er til stede. Det er disse ’mestringer’, der arbejdes videre med i små, konkrete samspilsprocesser i de almindelige hverdagspraksisser.

 

Marte Meo kan anvendes i alle former for samspil mennesker imellem, for eksempel mellem pædagoger og barn/børnegruppen, omsorgspersoner og borger med psykisk/fysisk funktionsnedsættelse og/eller demens, forældre og deres barn, lærere og barn/klasse, leder og medarbejdere, idrætstræner og hold.

 

 

Oplever du som pædagog

i et dagtilbud

- at drengegruppen på Blå Stue er

hårde ved hinanden?

- at Emma bliver vred og nægter at

tage tøj på, når I skal på legepladsen?

- at du ikke har tid til at få en god kontakt med alle børnene?

- at kommunikation med forældre, kolleger eller andre samarbejds-partnere ofte går skævt?

Oplever du som lærer

- at 4. klasse bruger alt for lang tid

på at tie stille og lytte til dig, når du introducerer en opgave?

- at Tobias kravler ned under bordet i stedet for at gå i gang med matematikopgaven?

- at Louise altid afbryder, når du fortæller noget på klassen?

- at samarbejdet med forældre eller kolleger ofte går i hårknude?

Ønsker du som dagtilbuds-, skole-

eller døgninstitutionsleder

at støtte dine medarbejdere i at

- få redskaber til at inkludere børn eller borgere i sårbare positioner?

- få mere overskud til udvikling af de stigende krav og udfordringer i det pædagogiske arbejde?

- udvikle omsorgsarbejde, klasseledelse, forældresamarbejde eller samarbejde med eksterne samarbejdspartnere?

Oplever du som forælder

- at det vanskeligt at få Lukas til at blive siddende ved bordet, når I skal spise?

- at det er svært at få storesøster Sofie og lillesøster Laura til at lade være med at ryge i totterne på hinanden?

- at du er irriteret over, at det skal være en kamp at få Nikolaj til at deltage i huslige fællesopgaver?

Oplever du som omsorgsperson

på en døgninstitution for borgere med psykisk-fysisk funktionsnedsættelse og/eller demens

- at borger Jørgen nægter at gå i bad?

- at demente borger Anna skriger, når hun skal have tøj på?

- at det er svært at motivere borger Jens til at deltage i aktiviteter?

... eller er der andre udfordringer i dit samspil med barn/borger/gruppe/klasse, som du gerne vil have hjælp til at håndtere?

Jeg tilbyder vejledning og undervisning i Marte Meo-metoden

 

 

 

 

 

Marte Meo bygger på en forudsætning om, at alle mennesker har langt flere ressourcer, end de umiddelbart er klar over.

Det er en analyse-, interventions- og vejledningsmetode, der anvender korte videooptagelser af samspil i hverdagssituationer. Videosekvenserne analyseres, og der gives derefter konkrete handleanvisninger.

Det er mennesket bag problemet/diagnosen, der er i centrum – bl.a. ud fra den betragtning, at vi alle er unikke og at vi lærer, mestrer, trives og udvikles bedst ud fra at gøre mere af det, der fungerer godt – frem for at fokusere på fejl og mangler.

 

 

Bag metoden

Elmegaard Coaching • v. Birthe Elmegaard Bladt • Lysabildgade 56, Lysabild • 6470 Sydals • tlf. 23 25 12 43 • info@elmegaardcoaching.dk

INSTITUTIONER OG SKOLER

kompetenceløft i den konkrete hverdag

 

MEDARBEJDER ELLER PRIVAT

skab bedre balance i dit liv

 

Ring gerne og hør nærmere på 23 25 12 43