Terapeutuddannelse

 

Målgruppe og forudsætninger

Uddannelsen henvender sig til fagpersoner med grunduddannelse inden for det pædagogiske, det

sundhedsmæssige og det sociale og undervisningsmæssige felt (f.eks. fagpersoner inden for sundheds-

pleje, daginstitutions- og skoleområdet, behandlingsarbejde, arbejdet med udviklingshæmmede, demente).

 

 • Deltagerne har en grunduddannelse som oven for nævnt.
 • Deltagerne har adgang til og kan anvende videooptagelse og overføre til computer og redigere.
 • Deltagerne har adgang til at optage samspillet mellem mennesker.
 • Optagelserne skal være aftalte og legale (skriftlige tilsagn) til brug i uddannelsesforløbet
 • Der skal arbejdes med cases mellem supervisionsdagene.
 • Arbejdspladsen skal bakke op om tidsforbrug og mulighed for at filme.

 

 

Erhvervede kompetencer

Når den studerende har afsluttet uddannelsen, vil han/hun have udviklet sine relationskompetencer, være i stand til at analysere alle former for samspil, indgå i hensigtsmæssigt samspil samt vejlede andre i interventioner, der fremmer udviklingsstøttende samspil. Herunder parathed til at have øje for og arbejde med de mange faldgruber der ligger i ’hjælperrollen’, hvis det skal lykkes at støtte andre i deres udvikling.

 

 

Terapeutdelen bygger oven på grundkursets indhold, der giver deltagerne

 • færdigheder på grundlæggende analyse- og anvendelsesniveau
 • systematisk indføring i metodens grundlæggende principper
 • indsigt i filosofien bag metoden, de teoretiske referencer, anvendelsesområder og metodik.

 

Den studerende trænes i at

 • anvende videoen som støtteredskab
 • identificere udviklingsstøttende kommunikationsprincipper
 • beskrive samspilssekvenser trin for trin (interaktionsanalyse)
 • lave en analyse af samspillet
 • på baggrund af analysen yde en konkret og målrettet handleindsats
 • udvælge relevante klip i forhold til et stillet spørgsmål/’problemformulering’
 • give supervision i forhold til såvel enkeltindivider som grupper
 • videreudvikle kommunikative ressourcer

 

Deltagerne udarbejder en eksamensprojektmappe med min. 5 skriftlige cases (i alt max 50 sider)

Jeg giver individuel, skriftlig feedback og vejledning på de to første skriftligt cases og løbende feedback på spørgsmål, der dukker op i forbindelse med casebeskrivelserne.

Der afsluttes med eksamen/fremlæggelse og en mundtlig analyse af videoklip fra én case fra projektmappen.

 

Klik her for praktisk info

 

Klik her for at læse på Socialstyrelsens hjemmeside om forudsætninger for implementering af Marte Meo-metoden.

Elmegaard Coaching • v. Birthe Elmegaard Bladt • Lysabildgade 56, Lysabild • 6470 Sydals • tlf. 23 25 12 43 • info@elmegaardcoaching.dk

 

INSTITUTIONER OG SKOLER

kompetenceløft i den konkrete hverdag

 

MEDARBEJDER ELLER PRIVAT

skab bedre balance i dit liv

 

Ring gerne og hør nærmere på 23 25 12 43