Marte Meo i skolen - en inklusionsfremmende metode

 

God kontakt mellem lærer og elev er vigtig for at skabe arbejdsro og koncentration i klasserummet. Den positive

relation bidrager til at øge læringsmuligheder for eleverne, og derved øges trivslen både for lærerne og eleverne.

Den lærer, der forstår at bruge sin relationskompetence i mødet med eleverne, gør skoledagen lærerig, opnår

hurtigere ro i timerne, er bedre til at inkludere børn i sårbare og udsatte positioner og oplever selv at få en mere

inspirerende arbejdsdag.

 

Ved at anvende Marte Meo metodens principper, kan læreren/pædagogen udvikle og fremme

  • den positive relation til hver enkelt elev
  • den positive relation til hele klassen
  • kommunikationen med forældre
  • kommunikationen med kolleger

 

Læreren/pædagogen kan desuden blive bevidst om hvilke kommunikationselementer, der

  • fremmer et optimerende læringsmiljø
  • fremmer tryg klasseledelse
  • fremmer inkluderende processer

 

Skolelederen vil kunne øge sine relationelle ledelseskompetencer i forhold til sit personale og samarbejdspartnere samt øge forudsætningerne for den afgørende opbakning til sit personale, der arbejder med metoden.

 

 

Jeg tilbyder

 

Uddannelse til lærere/pædagoger via

 

Kontakt mig gerne for nærmere oplysninger.

 

 

Uddannelserne kan foregå på de enkelte skoler, med deltagelse fra flere skoler – eller gennem uddannelsesforløb sammen med andre faggrupper.

 

Et vejledningsforløb i skolens undervisningsdel vil bestå af filmoptagelser og analyser fra:

  • modtagelse af eleverne
  • starten på en undervisningslektion
  • én til én vejledning

 

Det er afgørende, at der fra skoleledelsens side er forståelse for og opbakning til såvel metode som de tidsmæssige faktorer i forbindelse med såvel enkeltforløb som uddannelse, og at disse er klarlagte på forhånd.

De skoler i Danmark, der har implementeret Marte Meo metoden, er pionerer - hvorimod metoden har været udbredt i flere områder i Norge gennem de sidste ti år.

 

Elmegaard Coaching • v. Birthe Elmegaard Bladt • Lysabildgade 56, Lysabild • 6470 Sydals • tlf. 23 25 12 43 • info@elmegaardcoaching.dk

 

INSTITUTIONER OG SKOLER

kompetenceløft i den konkrete hverdag

 

MEDARBEJDER ELLER PRIVAT

skab bedre balance i dit liv

 

Ring gerne og hør nærmere på 23 25 12 43