Marte Meo grundkursus (6-dages kursus)

 

Målgruppe og forudsætninger:

Uddannelsen henvender sig til fagpersoner med grunduddannelse inden for det pædagogiske, det sundhedsmæssige og det sociale og undervisningsmæssige felt (f.eks. fagpersoner inden for sundhedspleje, daginstitutions- og skoleområdet, behandlingsarbejde, arbejdet med udviklingshæmmede, demente).

 

  • Deltagerne har en grunduddannelse som oven for nævnt.
  • Deltagerne har adgang til og kan anvende videooptagelse og overføre til computer og redigere.
  • Deltagerne har adgang til at optage samspillet mellem mennesker.
  • Optagelserne skal være aftalte og legale (skriftlige tilsagn) til brug i uddannelsesforløbet
  • Der skal arbejdes med cases mellem supervisionsdagene.
  • Arbejdspladsen skal bakke op om tidsforbrug og mulighed for at filme.

 

 

Erhvervede kompetencer:

Grundkurset giver deltagerne

  • færdigheder på grundlæggende analyse- og anvendelsesniveau
  • systematisk indføring i metodens grundlæggende principper
  • indsigt i filosofien bag metoden, de teoretiske referencer, anvendelsesområder og metodik.

 

Deltagerne får individuel supervision i gruppen ud fra medbragte videooptagelser af egen praksis, der analyseres og relateres til metodens grundlæggende principper og deltagerens kompetencer, hvorefter der gives interventionsopgaver (arbejdspunkter) der trænes.

 

Etiske overvejelser, teoretiske, evidensbaserede referencer, faglig debat, vidensdeling og udveksling af erfaringer vil indgå i forløbet.

Der forventes læsning af den udleverede håndbog.

 

 

Tidsperspektiv:

 

Grundkurset bygges oftest op over denne model med 6 undervisningstimer pr. dag:

Introdag

Dag 2+3 et par uger senere

Dag 4+5 efter ca. en måned

Dag 6 ca. en måned senere

D.v.s. at grundkurset strækker sig over ca. 3 mdr. Anden model kan aftales.

 

Der arbejdes med aftalte arbejdspunkter og videooptagelser mellem kursusdagene.

 

Grundkurser i Lysabild i 2015: april-juni /august-oktober / oktober-december. Kontakt mig gerne for at høre nærmere.

 

Pris:

 

Pris for grundkurset er pr. deltager 5.000,- kr. + moms. 10 deltagere.

 

Bestiller sørger for lokale og forplejning.

Når jeg arrangerer kurserne på Lysabildgade 54, tillægges kr 100,- pr. deltager pr. dag.

Arrangerer jeg kurset andre steder, aftales beløbet nærmere.

 

 

Generelle betingelser:

 

Betaling sker inden kursusstart.

Der tillægges kilometerpenge.

Tilmelding er bindende, og der refunderes ikke for deltageres evt. frafald.

 

Elmegaard Coaching • v. Birthe Elmegaard Bladt • Lysabildgade 56, Lysabild • 6470 Sydals • tlf. 23 25 12 43 • info@elmegaardcoaching.dk

 

INSTITUTIONER OG SKOLER

kompetenceløft i den konkrete hverdag

 

MEDARBEJDER ELLER PRIVAT

skab bedre balance i dit liv

 

Ring gerne og hør nærmere på 23 25 12 43