Bag Marte Meo - en udviklingsstøttende og inkluderende metode

 

Metoden Marte Meo - mars martis, der betyder 'af egen kraft' - er udviklet i praksis af den hollandske socialpædagog Maria Aarts i 1970’erne.

Den kom til Danmark i 1994 og anvendes bl.a. over hele Skandinavien, Tyskland, Frankrig, Australien, New Zealand og USA.

Det er en konkret, videobaseret metode, der benytter billeder fra hverdagslivet (spise, skifte, lege, spille, motorisk træning, undervisning, omsorgs- og plejesituationer m.m.)

 

 

Marte Meo’s grundtanke er, at vi skal lære at forstå samspil bedre og derved blive bedre til at støtte en hensigtsmæssig udvikling – således at

 • vi ser mennesket bag diagnosen/problemet
 • vi går fra fra fejlfinding til ressourcetænkning/ fra fokus på mangler til fokus på muligheder og mestring
 • vi ser alle mennesker som unikke – med iboende kræfter til at fremme egne trivselsprocesser
 • at den voksne/omsorgspersonen/den faglige person har ansvaret for relationen

 

Marte Meo kan anvendes på tre niveauer:

 • et menneske- og udviklingssyn
 • en analyse- og interventionsmetode
 • en vejlednings-, supervisions- og behandlingsmetode

 

Metoden indeholder praktisk viden om:

 • hvordan muligheder for udvikling identificeres
 • hvilken naturlig understøttende adfærd der er nødvendig for at støtte udviklingen
 • hvordan denne viden kan blive en del af den enkelte, så vedkommende kan lære nye ting på den mest effektive måde
 • hvordan som omsorgspersoner/fagpersoner støtter udviklingen og samspillet mellem enkeltindivider så vel som i gruppeledelse.

 

 

Marte Meo – de fem grundprincipper:

1) Se, vente og følge initiativer

2) Bekræfte positive initiativer og følelser

3) Benævne egne og den andens initiativer og følelser

4) Turtagning

5) Positiv

 

 

Hvad udvikler Marte Meo?

Ved at blive bevidst om de grundlæggende samspilsprocesser, der finder sted i enhver god kommunikation, kan vi lære at forstå samspil bedre og derved blive bedre til at støtte en hensigtsmæssig udvikling både i én-til-én kontakt og i større fællesskaber ud fra:

 

 • Hvad barnet/ den unge/borgeren allerede mestrer, og hvad han/hun har brug for hjælp til at udvikle.
 • Hvad den voksne/omsorgspersonen allerede gør, som er udviklingsstøttende for barnet/den unge/borgeren.
 • Hvad den voksne/omsorgspersonen har brug for at gøre mere af eller gøre på en anden måde for at støttee barnet/den unge/borgeren.

 

Marte Meo metoden er med dens konkrete og handlingsorienterede tilgang et særdeles brugbart værktøj til at fremme kontakt og inkluderende processer i børnegruppen/klasseledelsen.

Via Marte Meo metoden er det blandt andet muligt at støtte op om selvfølelse– herunder selvværd og selvtillid - sociale kompetencer, empati, koncentration, vitalitet, sprog og impulsstyring.

 

 

Ledelsesmæssige og økonomiske fordele:

Institutioner, der har implementeret Marte Meo metoden, registrerer:

 • Mindre sygefravær hos medarbejderne p.gr.a. større arbejdsglæde og mestring
 • Personlig og faglig kompetenceudvikling
 • Forebyggelse af konflikter og magtanvendelse

 

 

Evidens:

Marte Meo metoden understøtter og konkretiserer den nyeste forskning inden for udviklings-, tilknytnings- og mestringsteorier, positiv psykologi og neuroaffektiv udviklingspsykologi.

 

Referencer:

Marte Meo International

Marte Meo-foreningen i Danmark

Marte Meo-metoden på demensområdet

Inspirationskatalog om evidensbaserede indsatser til familiebehandling

 

 

Elmegaard Coaching • v. Birthe Elmegaard Bladt • Lysabildgade 56, Lysabild • 6470 Sydals • tlf. 23 25 12 43 • info@elmegaardcoaching.dk

 

INSTITUTIONER OG SKOLER

kompetenceløft i den konkrete hverdag

 

MEDARBEJDER ELLER PRIVAT

skab bedre balance i dit liv

 

Ring gerne og hør nærmere på 23 25 12 43