1980-86

Lederstedfortræder i børnehave

1985-97

Børn og unge i familiepleje

1986-98

Børnehaveklasseleder

1998

Udgivelse af bogen ’Det har ringet. Hvad laver vi året rundt i børnehaveklassen’,

Hans Reitzels Forlag

1998-2008

Leder af Børnehuset Tangsmose

2000-08

Underviser i praktikforberedelse på Aabenraa Pædagogseminarium

2002-05

Tovholder på ’Læring i praktikken i Sønderjylland’

(SL,BUPL,CVU Sønderjylland og Det regionale Praktikpladsudvalg i Sønderjyllands amt)

2008-14

Inklusionspædagog/ -konsulent inden for Børn og Uddannelse, Sønderborg kommune

2014-

Arbejder udelukkende i egen virksomhed

Min faglige baggrund

 

Jeg er uddannet pædagog og har mange års erfaring med almen- og specialpædagogiske opgaver inden for dagtilbud, omsorg, undervisning og ledelse.

 

Dermed har jeg bredt kendskab til udviklingen, som den forløber hos de fleste børn og også i forhold til de børn, der er i mere sårbare livsvilkår. Herudover kommer kendskab til og erfaring med voksenpædagogiske tilgange.

 

Min pædagogiske praksis har jeg udbygget med efteruddannelser bl.a. inden for motorik, NLP, coaching, mindfulness, neuropædagogik og som Marte Meo-terapeut og –superviser.

 

Efter mange års praksiserfaring og tilegnelse af et bredt teoretisk fundament, besluttede jeg i foråret 2014 at sige farvel til en fast stilling inden for Udviklingscentret Børn og Uddannelse i Sønderborg kommune for at samle og bruge mine erfaringer i egen virksomhed.

 

Jeg tænker og arbejder ud fra et helhedssyn – ”Når man rykker i et hjørne af tæppet, så bevæger hele tæppet sig” – og ud fra den positive psykologis grundtanke om at have fokus på det, der lykkes frem for det, der ikke fungerer så godt.

 

At arbejde med og i forandrings- og udviklingsprocesser i relationer mennesker imellem giver mig stor glæde. Jeg finder det livsbekræftende også i arbejdsmæssige sammenhænge at indgå i samspil med andre mennesker og bidrage til trivsel og udvikling.

 

Mit udgangspunkt er, at dette sker gennem respektfuld dialog, så viden, erfaringer og holdninger udvikler en proces med positiv synergi, hvor vi fokuserer på ressourcer og på dét, der lykkes. Hvor vejen bliver til, mens man går på den ...

 

 

Uddannelse:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbejdserfaring:

1977-80

Uddannelse som pædagog

1998

Basiskursus i Systemisk Integreret Familieterapi

1998

Merkonomuddannelse i Ledelse og samarbejde

1999

Merkonomuddannelse i Kreativ problemløsning

2001-02

NLP Communicator og Business Practitioner

2003-04

Marte Meo terapeut-certificering

2004-05

Lederudviklingsforløb i Sydals Kommune

2005-06

Marte Meo supervisor-certificering

2006

PD i Pædagogisk Udviklingsarbejde (Pædagogisk Læreplans-nøgleperson)

2007-08

Professionel coach og stresscoach

2009

PAS-konsulent (Pædagogisk Analyse System)

2009

PD i Pædagogisk Psykologi

2013

Kursus i Neuroaffektiv personlighedsudvikling (ved Susan Hart)

2014

Mindfulnessinstruktør

Elmegaard Coaching • v. Birthe Elmegaard Bladt • Lysabildgade 56, Lysabild • 6470 Sydals • tlf. 23 25 12 43 • info@elmegaardcoaching.dk

INSTITUTIONER OG SKOLER

kompetenceløft i den konkrete hverdag

 

MEDARBEJDER ELLER PRIVAT

skab bedre balance i dit liv

 

Ring gerne og hør nærmere på 23 25 12 43