DIG OG DIT BARN

– et udviklingsstøttende forløb for børn 0-10 år og deres forældre

 

Oplever du bekymring...

Er dit barn særligt sensitivt og sårbart – eller er det meget uroligt og omkringfarende?

Har I ofte konflikter i hverdagen?

Har dit barn svært ved at indgå i gode lege sammen med andre børn?

Har dit barn indlæringsvanskeligheder?

Har dit barn svært ved at holde opmærksomheden fanget ved en aktivitet i længere tid?

 

Som mennesker danner vi vores personlighed gennem krop, sanser og hjerne. Vi har vores egne fornemmelser, følelser og tanker, der udvikles i samspil med andre mennesker. Et barn er dybt afhængigt af nære og kærlige omsorgspersoner, der opfanger og følger barnets behov og som også kan gå foran og guide barnet.

 

Børn modnes og udvikles motorisk, sprogligt, psykisk og socialt både gennem egne kræfter og i samspil med deres omverden. Mit udgangspunkt er, at det er barnets voksne omsorgsgivere – først og fremmest forældre og den nære familie og senere også dagplejer, pædagoger, lærere, fritidsundervisere m.v. – der har ansvaret for barnets trivsel. Det kan ind imellem være både udfordrende og bekymrende.

 

Det er dig/jer som forældre, der er eksperter i barnets og jeres families liv, men måske oplever du bekymring i forhold til dit barns trivsel, læring og udvikling og føler behov for at få inspiration til videreudvikling.

 

 

Jeg tilbyder:

Hvis du oplever bekymring i forhold til dit barns trivsel, læring og udvikling, tilbyder jeg et samarbejde med dig og dit barn om, hvordan vi i fællesskab kan ændre og udvikle fastlåste, uudviklede og uhensigtsmæssige mønstre. Du vil få vejledning og sparring i forhold til dit/jeres barn, hvor vi i sammen arbejder med at udvikle og styrke barnets sansemotoriske udvikling og/eller hvordan barnet har det med sig selv og andre mennesker.

 

 

Du stiller spørgsmålet

”Hvordan kan jeg/vi som forældre støtte barnet i at udvikle/blive bedre til …..?”

 

Det kunne for eksempel være at

få styrket sin sansemotoriske udvikling

blive mere robust

acceptere krav

koncentrere sig mere

blive bedre til at læse

lege sammen med andre børn

 

 

Hvordan foregår et forløb?

Et forløb begynder med et interview med dig som forælder, hvor jeg får et indblik i barnets tidligste år, hvad barnet holder af og er god til og hvad du oplever, er vanskeligt.

 

Derefter er barnet i centrum. Jeg vil lege og/eller lave aktiviteter ud fra hvad barnet allerede kan eller kan med hjælp for derfra at udvikle det, der giver anledning til bekymring.

 

Forløbet består af et individuelt, målrettet træningsprogram med barnet sammen med mig og samtidigt vejledning til dig. Det foregår i mit lokale på omstående adresse eller evt. i jeres hjem. Hvor hurtigt og hvor godt barnet udvikler sig gennem forløbet afhænger også af, hvor stor opmærksomhed du/I hjemme tillægger de aftalte fokuspunkter. Det er dog vigtigt hele tiden at være opmærksom på, hvad barnet synes om det, vi laver sammen med det. God stemning er lige så vigtig som opgaven.

 

Forløbet vil delvist blive optaget på video som hjælp til at lave et individuelt tilrettelagt forløb for det enkelte barn Efter forløbet slettes filmene – eller uddrag kan tilkøbes af dig/jer.

 

Jeg arbejder med individuelt tilrettelagte forløb, hvor jeg anvender forskellige lege og øvelser fra forskellige metoder, hvor Sansemotorisk test og træning og Marte Meo metoden udgør fundamentet.

 

Elmegaard Coaching • v. Birthe Elmegaard Bladt • Lysabildgade 56, Lysabild • 6470 Sydals • tlf. 23 25 12 43 • info@elmegaardcoaching.dk

 

INSTITUTIONER OG SKOLER

kompetenceløft i den konkrete hverdag

 

MEDARBEJDER ELLER PRIVAT

skab bedre balance i dit liv

 

Ring gerne og hør nærmere på 23 25 12 43