Mine forudsætninger for at arbejde med sanseintegration

 

Mit ’Dig og dit barn’-koncept bygger som anført på bred pædagogisk-psykologisk viden og erfaring – og i særdeleshed på Marte Meo-metoden og sanseintegration.

 

Mine forudsætninger for at arbejde med sanseintegration

Krop og bevægelse har altid været en stor del af mit liv. Som 4-årig begyndte jeg at gå til gymnastik hos min mor.

Som større barn spillede jeg håndbold og lavede atletik om sommeren og gymnastik om vinteren. Jeg var vældig

optaget af at stå på hænder og slå kraftspring ude på græsplænen sammen med min far – og jeg husker tydeligt

den stolte, boblende fornemmelse, da jeg som 12-årig løb om kap med ham … og vandt!

 

Senere kom jeg på højskole og blev gymnastik-instruktør. Og gennem mange årtier har jeg i frivilligt forenings-

arbejde ledet gymnastik, børneidræt og atletik for folk i alle aldre og selv været aktiv deltager i gymnastik og

folkedans. Jeg holder meget af at bevæge mig i naturen – løbe-, gå- og cykleture – og nu i de senere år har jeg

også været optaget af de mere ’mindfulle’ aktiviteter som yoga og pilates.

 

I professionelle sammenhænge har jeg også altid lagt meget vægt på, at ikke mindst børn skulle have mange og

varierede oplevelser med krop og bevægelse, sang og musik, massage, leg i naturen. Og denne grundlæggende

interesse har jeg gennem årene udbygget med et utal af forskellige kurser med praktisk og teoretisk viden om

vigtigheden af bevægelse, ikke kun for kroppens, men også for hjernens udvikling og dermed for hele fundamentet

for den fysiske, psykiske og personlige udvikling. Ikke mindst børn, der er i sårbare og udfordrende positioner, har

altid haft min særlige bevågenhed.

 

Denne udbyggede viden har jeg bl.a. anvendt som underviser i sansemotorik i folkeskolen og til studerende på pædagogseminariet, som vejleder for gymnastikinstruktører og som inklusionspædagog/-konsulent.

 

Eksempler på teoretiske referencer:

Ayres, Jean A.: Sanseintegration hos børn. Hans Reitzels Forlag.2007

Ahlmann, Lise: Små børn og deres voksne. Pædagogisk Bogklub.1999.

Aron, Elaine N.: Særligt sensitive børn. Hvordan hjælper vi vores børn med at trives, når verden overvælder dem. Borgen 3013

Brodersen, Anne og Petersen, Bente: Grundmotorik. Forfatterforlaget. 2000.

Ellneby, Ylva: Hvis du ikke rør mig, så dør jeg. B&U.1994

Teichert, Kirsten: Sansebørn og Sansetrolde. Forlaget Hedeskov.

Tòroddsdòttir, Tòra: Klodsmajorer og englebørn. Børns motoriske udvikling og sanseintegration. Borgen.2001

 

 

Elmegaard Coaching • v. Birthe Elmegaard Bladt • Lysabildgade 56, Lysabild • 6470 Sydals • tlf. 23 25 12 43 • info@elmegaardcoaching.dk

 

INSTITUTIONER OG SKOLER

kompetenceløft i den konkrete hverdag

 

MEDARBEJDER ELLER PRIVAT

skab bedre balance i dit liv

 

Ring gerne og hør nærmere på 23 25 12 43