Hvad er et Marte Meo-forældreforløb?

 

Marte Meo betyder ’ved egen kraft’ og er udviklet af den hollandske socialpædagog Maria Arts. Metoden har med gode resultater været brugt både til forældre og til professionelle omsorgsgivere inden for mange felter siden 1990’erne.

 

Marte Meo-metoden er en udviklingsstøttende kommunikationsmetode, der gennem små videosekvenser af hverdagssituationer giver enkle, konkrete handleanvisninger. Det kan være i samspillet mellem forældre og børn, hvor der f. eks. ofte er konflikter omkring spisning, når tøjet skal af eller på eller når barnet skal i seng.

Marte Meo metoden hjælper barnets voksne til at kunne handle på en anerkendende og respektfuld måde. Dette er en forudsætning for et positivt samspil og en hjælp til for de(n) voksne til at kunne støtte et barn i dets udvikling.

 

I Marte Meo-metoden udvælger terapeuten og peger på de øjeblikke og handlinger, hvor og hvornår det går godt. Hvis et barn (eller en voksen!) bliver gjort opmærksom på, hvad det er godt at gøre i stedet for at få at vide, hvad der ikke er så hensigtsmæssigt, er der større chance for at gøre det hensigtsmæssige næste gang, man kommer i en lignende situation.

 

Helt forenklet kan Marte Meo præsenteres ved fem overordnede trin, hvor

 

Den voksne:

 

følger barnets initiativ

d.v.s den voksne venter, ser, hører og er opmærksom på hvordan barnet har det, hvad det gør og hvad det siger

 

f.eks.: mor kikker på Jacob, der leger med LEGO: ”Så finder du en blå Legoklods …. Og den sætter du fast på pladen”

 

bekræfter barnets initiativ

f.eks.: Jesper peger på mælkekartonen - mor siger: "Ja, det er rigtigt, Jesper, du skal ha’ mælk at drikke .."

 

sætter ord på barnets og egne initiativer

den voksne undlader at stille spørgsmål, men benævner, hvad hun gør og hvad barnet gør ….

 

f.eks.: Tobias er ved at få tøj på. Far hjælper ham: "Så, Tobias, nu hjælper jeg dig med at få din jakke på. Først putter du den ene arm ned i ærmet …og så den anden arm. - Og så sætter jeg lynlåsen sammen - så, nu kan du selv hive lynlåsen helt op …"

 

turtagning/ kan barnet skiftes til

at dele opmærksomhed, at kunne give og modtage, at tale-lytte-tale

 

f.eks Mark og David leger med

biler og klodser

Mark lægger en klods på gulvet: "Det er mit hus"

Daniel lægger en klods ved siden af: "Så bor jeg her"

Mark lægger en ny klods mellem de to andre: "Her er en garage til biler"

Daniel finder to små klodser: "Her er vores biler"

Mark: "OK…"

 

Den voksne kan hjælpe et stille barn til at komme til orde over for meget talende børn

 

f.eks.: når børnene sidder og spiser sammen med en voksen, kan den voksne opfordre de andre børn til at lytte: "Pernille, fortæl os hvad så du nede på stranden, da I gik tur i dag?"

 

giver positiv ledelse

Den voksne skaber den gode, følelsesmæssigt positive stemning, viser et rart ansigt og har en venlig stemmeføring, kikker rundt på alle,

Den voksne skaber struktur ved at fortælle hvad der nu skal ske. "Peter, nu må du ta’ dit nattøj på. – Først tager du ….."

Den voksne fortæller hvordan hun gerne vil have det (trin for trin, som barnet/børnene er klar til det, afpasset til deres alder), afventer barnet/børnenes reaktion, bekræfter den ønskede adfærd, sætter ord på egne handlinger, laver en tydelig afslutning

 

 

 

 

Forældres opgave:

Når forældre ønsker at indgå i et samarbejde med en Marte Meo-terapeut, aftales de konkrete tiltag individuelt.

For at hjælpe barnet bedst muligt, er det vigtigt, at forældrene er indstillet på at arbejde med de aftalte arbejdspunkter.

Det kunne f.eks. være ’at benævne barnets initiativer’ på et aftalt tidspunkt i løbet af dagen:

Du ser, at barnet ta’r sin tandbørste – du si’r til barnet: ”Du ta’r din tandbørste”

 

 

Marte Meo terapeutens opgave:

Aftale med forældre/barn

Optagelse af udviklingsanalysefilm

Terapeuten analyserer filmen, finder og udvælger arbejdspunkter

 

Første tilbagemelding til forældrene

Viser positive klip eller mulighedsbilleder

Giver forældrene et arbejdspunkt, de skal arbejde med indtil næste opfølgningsfilm/tilbagemelding

 

Anden tilbagemelding til kontaktperson (og evt. også til forældre)

Viser positive klip eller mulighedsbilleder

Giver forældrene et arbejdspunkt, de skal arbejde med indtil næste opfølgningsfilm/tilbagemelding

 

Tredje tilbagemelding ……. o.s.v.

 

Forløbet afsluttes, når målet er opfyldt eller efter anden aftale.

 

Elmegaard Coaching • v. Birthe Elmegaard Bladt • Lysabildgade 56, Lysabild • 6470 Sydals • tlf. 23 25 12 43 • info@elmegaardcoaching.dk

 

INSTITUTIONER OG SKOLER

kompetenceløft i den konkrete hverdag

 

MEDARBEJDER ELLER PRIVAT

skab bedre balance i dit liv

 

Ring gerne og hør nærmere på 23 25 12 43