Sansemotorisk test og træning

 

Sammenhæng mellem veludviklet motorik og trivsel, læring og udvikling

Sammenhængen mellem en veludviklet grundmotorik og samspillet mellem krop og sanser er efterhånden veldokumenteret som forudsætninger for trivsel, læring og udvikling.

Vi oplever vores omverden gennem de indtryk, vi får fra sanser og bevægelser, hvorefter hjernen bearbejder indtrykkene til følelser, handle- og tænkemåder.

Et barns motoriske udvikling af de naturlige bevægelser - trille, krybe, kravle, gå, løbe, hoppe - er umiddelbart synlige. Sansernes opfattelse opleves af det enkelte menneske så at sige indefra, men kan give handlinger, der er synlige for andre.

 

 

Sanseintegretion

Vi har i alt syv sanser, hvormed vi oplever og forholder os til vores omverden:

  • synssansen
  • høresansen
  • lugtesansen
  • smagssansen
  • balancesansen (eller labyrint- og ligevægtssansen, den vestibulære sans)
  • berørings- og følesansen (den taktile sans)
  • muskel-ledsansen (eller stillingssansen/kinæstetiske/’bevægelsessansen’/den proprioceptive sans)

 

Samarbejdet mellem sanserne kaldes sanseintegration og henviser til en teori om sammenhængen mellem menneskets evne til at modtage og bearbejde sanseindtryk i hjernen og nervesystemet. Dette kommer til udtryk gennem motoriske, indlæringsmæssige og adfærdsmæssige kompetencer. (J.A. Ayres, 2005)

 

Sanseindtryk kommer både fra egen krop og fra omgivelserne. Det lille barns hjerne har allerede i fostertilværelsen bearbejdet og samordnet sanseindtryk. Den tidligste form for sanseintegration kommer for eksempel til udtryk, når det nyfødte barn drejer øjnene hen mod mors ansigt, når det hører morens stemme. Hele livet igennem kan vi lære nye bevægelsesmønstre, nye måder at integrere sanseindtryk på.

 

 

De oversete sanser

At balancesansen, berøringssansen og muskel-ledsansen er de tre grundlæggende sanser i den motoriske udvikling, er ukendt for mange. Det betyder, at mange børn ikke bliver tumlet nok med, eller ikke får bevæget sig tilstrækkeligt og derved ikke får de primære sanser stimuleret i tilstrækkelig grad til at udvikle sig effektivt. Dette kan bevirke vanskeligheder med opmærksomhed, koncentration og indlæring.

 

Sanseintegrationsvanskeligheder er ikke en diagnose. Hvis et barn er i vanskeligheder i forhold til trivsel, udvikling og læring, kan der naturligvis være andre årsager, men udfordringer i forhold til sanseintegration kan altid trænes og giver ofte ret hurtigt en forbedring i forhold til problematikken.

 

 

Hvem kan have glæde af et sansemotorisk forløb?

Et struktureret, intensivt og individuelt tilrettelagt træningsforløb kan afhjælpe vanskeligheder i forhold til f.eks.

Særligt sensitive og sårbare børn

For tidligt fødte

Urolige, triste eller for stille børn

Børn med koncentrations-, hukommelses- og/eller indlæringsvanskeligheder

Børn, der har svært ved at lege med andre børn

 

 

Jeg tilbyder:

at lave en iagttagelse/test af barnets motoriske udvikling og sanseintegration og derefter lave et individuelt træningsprogram, der er målrettet til det enkelte barn.

Jeg arbejder ud fra det barnet allerede kan – eller kan med hjælp, for dermed at hjælpe det videre i dets udvikling. Det er helt afgørende, at barnet synes, det vi laver, er sjovt og at vi har en god kontakt med hinanden.

 

Forældrene er med og overværer træningen, hvor jeg samtidigt giver vejledning. Forældrene er velkomne til at videooptage træningen.

Forløbet foregår dels i mit lokale én time 1-2 gange i ugen – og dels ved at barnet får nogle få øvelser med hjem, der skal trænes i mellem ’træningspassene’ hos mig. Jeg lægger vægt på et tæt samarbejde med barnets forældre og tilrettelægger ’hjemmeopgaverne’ ud fra at det indgår mest muligt i familiens hverdagsrytmer og gøremål.

 

En del af forløbet optager jeg på video. Det gør jeg både for at optimere analyseprocessen og for at dokumentere hvilken effekt, træningsforløbet viser. Med mindre andet er aftalt, slettes filmene efter forløbets afslutning. Jeg arbejder under fuld tavshedspligt.

Hvis forældrene ønsker det, kan der tilkøbes en rapport over forløbet og uddrag af videooptagelserne.

 

 

Priser:

Opstart 1.800,- kr

forældreinterview, 1 time

test, delvist optaget på video, 1 time

individuelt træningsprogram

Træningslektioner + hjemmeopgaver

Vejledende anbefaling 10 timer a’ 450,- kr

11. gang (eller efter anden aftale) tilbydes re-test

Delvist optaget på video

Tilbagemelding og aftale om afslutning eller videre forløb

Tilkøb ved afslutning af forløbet

Skriftlig rapport ud fra test og re-test, 2.200,- kr

inkl. forslag til fremtidige aktiviteter og lege

CD-R med uddrag af videooptagelserne af test og re-test

 

Samlet pakke 8.000,- kr

Opstart, 10 træningslektioner, re-test, rapport m. videoklip

 

 

Elmegaard Coaching • v. Birthe Elmegaard Bladt • Lysabildgade 56, Lysabild • 6470 Sydals • tlf. 23 25 12 43 • info@elmegaardcoaching.dk

 

INSTITUTIONER OG SKOLER

kompetenceløft i den konkrete hverdag

 

MEDARBEJDER ELLER PRIVAT

skab bedre balance i dit liv

 

Ring gerne og hør nærmere på 23 25 12 43